QIYMƏTLƏR
Mənzil üzrə orta qiymət 148516 $
aylıq 32790.00 $ ( 22.08 %)
Kv.m üzrə orta qiymət 876 $
aylıq 33.00 $ ( 3.77 %)

Kv.m üzrə orta qiymət

Mənzil üzrə orta qiymət , aylıq

1 otaqlı mənzil 42659 $ ( 5.25%)
2 otaqlı mənzil 78172 $ ( 3.88%)
3 otaqlı mənzil 104048 $ ( 3.92%)
4+ otaqlı mənzil 230320 $ ( 27.49%)

Kv.m üzrə orta qiymət, aylıq

1 otaqlı mənzil 697 $ ( 1.72%)
2 otaqlı mənzil 802 $ ( 2.74%)
3 otaqlı mənzil 761 $ ( 1.84%)
4+ otaqlı mənzil 1086 $ ( 18.88%)

Regional informasiya: Bakı